Any use of the Tungaloy Tool Advisor program and any transactions
which may be performed as a result of using this program is subject to   Podmínkám užívání
a Všeobecným podmínkám   prodeje firmy Tungaloy